Γενικοί όροι

Αγόρασε

Καλάθι

Κλείστε

Επιλογή προϊόντος:

Кутия със 6 броя закачалки image
 • κιβώτιο έξι κρεμαστρών
 • Τιμή μονάδας: €36.00
 • +
 • Σύνολο: €36.00
 • 24.00 αριστερά μέχρι την ελεύθερη αποστολή
 • Έχετε κωδικό προώθησης;
free-shipping
Δωρεάν αποστολή
στις παραγγελίες πάνω από €60.00
free-shipping
Εύκολη επιστροφή
εντός 60 ημερών από την παράδοση

free-shipping
Ασφαλής πληρωμήt
που παρέχεται από το PayPal / Stripe

Προσωπικές πληροφορίες:

Διεύθυνση προμήθειας:

Τρόπος πληρωμής:

παρακαλώ επέλεξε Τρόπος πληρωμής

Please fill the required fields

Οι παρόντες Γενικοί όροι αποτελούν μια νομικά δεσμευτική συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και το "LADY’S HAND" ΜΕΠΕ (εφεξής η "LADY’S HAND"), η οποία ρυθμίζει την αγορά και τη χρήση της κρεμάστρας για τσάντες LADY’S HAND, σαν ένα προϊόν (εφεξής "προϊόν"), τις υπηρεσίες που σχετίζονται με αυτό το προϊόν και τη χρήση της ιστοσελίδας μας (συλλογικά αναφέρονται εφεξής ως "υπηρεσία"). Παρακαλώ σημειώστε ότι με τη χρήση της Υπηρεσίας, συμφωνείτε να δεσμεύεστε με αυτούς τους Γενικούς όρους. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους Γενικούς όρους, δεν θα είστε σε θέση να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία και πρέπει να εγκαταλείψετε την ιστοσελίδα αμέσως. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα ή εάν παραγγείλετε ένα προϊόν, θα πάρουμε αυτό ως μια σιωπηρή συμφωνία εκ μέρους σας ότι αποδέχεστε αυτούς τους Γενικούς όρους.

Η χρήση της υπηρεσίας περιλαμβάνει νομική ικανότητα να συνάπτετε συμφωνίες ή/και να κάνετε ηλεκτρονικές συναλλαγές. Συμφωνείτε ότι οι ηλεκτρονικές εφαρμογές σας αποτελούν συμφωνία και την πρόθεσή σας να δεσμεύεστε και να πληρώσετε για αυτές τις συμφωνίες και συναλλαγές. Η συμφωνία και η πρόθεσή σας να δεσμεύσετε με τις ηλεκτρονικές εφαρμογές εφαρμόζεται για όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με όλες τις ενέργειες που κάνετε σε συνδυασμό με την υπηρεσία αυτή, συμπεριλαμβανομένων των εκθέσεων της ακύρωσης, τις πολιτικές, τις συμβάσεις και τις εφαρμογές. Για να αποκτήσετε πρόσβαση και να αποθηκεύσετε τα ηλεκτρονικά έγγραφα σας, μπορεί να χρειαστεί να έχετε πρόσβαση σε ορισμένο λογισμικό, τα οποία είναι αποκλειστικά δική σας ευθύνη.

I. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
1. Τροποποίηση της υπηρεσίας.

Η LADY’S HAND διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να αλλάξει αυτούς τους Γενικούς όρους και να προσθέτει νέους ή επιπρόσθετους όρους και προϋποθέσεις για τη χρήση της Υπηρεσίας. Οι τροποποιήσεις αυτές τίθενται σε ισχύ με τη δημοσίευσή τους και θα ισχύουν για κάθε επόμενη παραγγελία σας. Συμφωνείτε ότι η LADY’S HAND δεν φέρει καμία ευθύνη προς εσάς ή προς τρίτους σε περίπτωση τροποποίησης ή τερματισμού της Υπηρεσίας.

2. Πληροφορίες για την ιστοσελίδα και την επικοινωνία με τους πελάτες.

Διατηρούμε το δικαίωμα να διακόψουμε ή να τροποποιήσουμε την ιστοσελίδα μας χωρίς προειδοποίηση, και μερικές φορές είναι δυνατόν να περιορίσουμε την πρόσβαση σε όλα ή ορισμένα τμήματα της ιστοσελίδας. Η LADY’S HAND δεν θα φέρει ευθύνη σε σας αν για οποιοδήποτε λόγο η ιστοσελίδα μας δεν είναι διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή ή για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα.

II. Η ΕΥΘΥΝΗ ΜΑΣ ΠΡΟΣ ΕΣΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
1. Γενικές διατάξεις

Η LADY’S HAND θα χρησιμοποιήσει την δέουσα επιδεξιότητα και τη φροντίδα για την παροχή της Υπηρεσίας.

Εσείς δίνετε ρητά τη συμφωνία και την κατανόησή σας πως η LADY’S HAND και τα υποκαταστήματα της, οι θυγατρικές εταιρίες, τα στελέχη, οι διευθυντές, οι πράκτορες, οι συνεργάτες και οι δικαιοπαρόχους της δεν φέρνουν ευθύνη απέναντί σας για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, συμπτωματική, ειδική, παρεπόμενη ή πιθανή ζημιά, συμπεριλαμβανομένων, αλλά μη περιορισμένα ζημίες που προκύπτουν από την απώλεια κερδών, χρήση του προϊόντος ή της υπηρεσίας, πληροφορίες, κόστος προμήθειας υποκατάστατων αγαθών ή υπηρεσιών, ή άλλων άυλων απωλειών, ακόμη και αν η LADY’S HAND έχει προειδοποιηθεί για τη πιθανότητα τέτοιων ζημιών.

2. Η ευθύνη μας σε σχέση με την ιστοσελίδα.

Μπορούμε να ανανεώνουμε ή να τροποποιούμε την ιστοσελίδα ή το περιεχόμενό της ανά πάσα στιγμή, αλλά δεν είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε. Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι αυτό σημαίνει πως οποιοδήποτε μέρος του περιεχομένου της ιστοσελίδας μπορεί να μην είναι επίκαιρο παρούσα σε κάθε δεδομένη στιγμή. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας παρέχεται μόνο για γενικές πληροφορίες. Δεν παρέχεται σε αυτή να δίνονται συμβουλές στις οποίες θα πρέπει να βασίζεστε. Εμείς δεν κάνουμε δηλώσεις, δεν δίνουμε εγγυήσεις ή ασφάλιση, είτε άμεση είτε έμμεση, ότι η ιστοσελίδα ή κάθε είδους περιεχόμενο σε αυτή είναι ακριβή, πλήρη, επίκαιρη ή λείπουν τυχόν λάθη ή παραλείψεις.

3. Η ευθύνη μας σε σχέση με το προϊόν.

Τα προϊόντα στο online κατάστημα www.ladyshand.com δεν αποτελούν νομικά δεσμευτική προσφορά. Αποτελούν μέρος μιας online κατάλογο μόνο για λόγους επίδειξης, περιγράφοντας τα προϊόντα που προσφέρονται από τη LADY’S HAND.

Προσπαθούμε να είμαστε όσο το δυνατόν ακριβέστεροι στην περιγραφή των προϊόντων. Ωστόσο, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι όλες οι περιγραφές είναι πλήρεις ή χωρίς λάθη. Οι εικόνες των προϊόντων στην ιστοσελίδα είναι μόνο για επεξηγηματικούς σκοπούς. Παρόλο που προσπαθούμε να δείξουμε τα χρώματα με ακρίβεια, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι η οθόνη του υπολογιστή σας αντικατοπτρίζει με ακρίβεια τα χρώματα των προϊόντων.

Τα προϊόντα που πωλούνται από τη LADY’S HAND προμηθεύονται μόνο για προσωπική σας χρήση. Συμφωνείτε ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα για οποιοδήποτε εμπορικό, επιχειρηματικό ή άλλους κερδοσκοπικούς σκοπούς (π.χ. για μεταπώληση). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ποιότητα των προϊόντων μας, παρακαλούμε δείτε τις Συχνές Ερωτήσεις στη www.ladyshand.com.

III. ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ
1. Τιμή και διαθεσιμότητα.

Παρόλο που προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι όλες οι λεπτομέρειες, περιγραφές και τιμές που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα είναι ακριβείς, ενδέχεται να υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες συμβαίνουν λάθη. Αν βρούμε ένα λάθος στην τιμή μερικών από των προϊόντων που παραγγείλατε είναι δυνατόν να ακυρώσουμε τη παραγγελία σας, για το οποίο θα επικοινωνήσουμε μαζί σας επιπλέον για να αποφασίσετε εάν θα κάνετε μια νέα παραγγελία στη σωστή τιμή.

2. Τι περιλαμβάνει η τιμή.

Οι τιμές των προϊόντων στην ιστοσελίδα μας www.ladyshand.com υπολογίζονται με ΦΠΑ. Το κόστος προμήθειας συμπεριλαμβάνεται στην τιμή και δεν χρεώνονται επιπλέον. Τα έξοδα αποστολής που ισχύουν για την παραγγελία σας θα εμφανίζονται στην ιστοσελίδα πριν ολοκληρώσετε την παραγγελία σας και περιλαμβάνονται στη "Συνολική αξία" η οποία εμφανίζεται στην σελίδα με τη περίληψη της παραγγελίας. Η προμήθεια υπολογίζεται μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας.

3. Πληρωμή με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα
 • Δεχόμαστε πληρωμές με τις ακόλουθες κάρτες - MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, Visa, Visa Electron, V PAY
 • Το μέγιστο ποσό ανά συναλλαγή είναι € 5.000
 • Κατά τη διαδικασία πληρωμής με κάρτα το σύστημα πληρωμών με τραπεζικές κάρτες της τράπεζας εξυπηρέτησης μας θα σας ζητήσει να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία της πιστωτικής κάρτας σας:
  • Τον αριθμό της κάρτας
  • Ημερομηνία λήξης
  • CVV2/CVC2 3-ψήφιο κωδικό ασφαλείας
  • Όνομα του κατόχου της κάρτας
IV. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Για να κάνετε μια έγκυρη παραγγελία στην www.ladyshand.com πρέπει να προσδιορίσετε:

 • σωστές πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα
 • έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)
 • ακριβή και πλήρη διεύθυνση προμήθειας
 • σωστό αριθμό τηλεφώνου.

Η LADY'S HAND δεν είναι υπεύθυνη αν κανείς δεν είναι διαθέσιμος στη διεύθυνση σας για να δεχθεί την παραγγελία. Ο χρόνος παράδοσης μπορεί να ποικίλει ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των προϊόντων και τη διεύθυνσή σας. Ο χρόνος παράδοσης είναι κατά προσέγγιση και δεν μπορεί να εγγυηθεί ακριβώς.

1. Πληροφορίες για την προμήθεια

Κάνουμε διεθνείς παραδόσεις μέσω αδειοδοτημένων εταιρειών ταχυμεταφορών. Όλες οι παραδόσεις πραγματοποιούνται μεταξύ Δευτέρας και Παρασκευής από 9:00 μέχρι 17:00. Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι ορισμένες υπηρεσίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε ορισμένες χώρες.

2. Δασμοί, φόροι και επιβαρύνσεις κατά την εισαγωγή.

Σε κάποιες χώρες μπορεί να χρειαστεί να πληρώσετε δασμούς, φόρους και τέλη που καταβάλλονται κατά την εισαγωγή των εμπορευμάτων πριν λάβετε την παραγγελία σας ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία, ανάλογα με την τελωνειακή νομοθεσία της χώρας σας. Οι δασμοί, φόροι και τέλη για εισαγωγή προϊόντων σε ορισμένες χώρες δεν περιλαμβάνονται στην τιμή που βλέπετε στο διαδίκτυο.

3. Αίτημα τροποποίησης.

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας αν θέλετε να αλλάξετε τη διεύθυνση αποστολής σας, αφού έχετε κάνει παραγγελία και θα είμαστε ευτυχείς να σας βοηθήσουμε. Εάν η νέα διεύθυνσή σας είναι έξω από την περιοχή παράδοσης θα σας προσφέρουμε εναλλακτικές επιλογές παράδοσης.

4. Ακύρωση παραγγελίας.

Η LADY’S HAND θα αποδεχθεί την ακύρωση της παραγγελίας ανεξάρτητα από το λόγο, μέχρι τη στιγμή προετοιμασίας της παραγγελία πριν τη παράδοση στην εταιρεία ταχυμεταφορών. Μετά από αυτό δεν μπορείτε να ακυρώσετε την παραγγελία σας, αλλά μπορείτε να τη επιστρέψει εάν δεν μπορείτε να τη πάρετε.

5. Κοινοποίηση αποδοχής της παραγγελίας.

Μετά την υποβολή της παραγγελίας σας, θα λάβετε ειδοποίηση στο e-mail που έχετε δείξει στην παραγγελία. Η LADY'S HAND δεν είναι υπεύθυνη αν δώσετε λάθος e-mail.

6. Ο χρόνος παράδοσης μπορεί να κυμαίνεται.

Η LADY’S HAND δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις που οφείλονται στη απελευθέρωση της αποστολής μέσω τελωνείου ή σε σχέση με την καθυστέρηση στις πληρωμές.

Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι έχετε 30 ημέρες από την παραλαβή της κοινοποίησης για την αποδοχή της παραγγελίας στις οποίες θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας, αν δεν την έχετε λάβει. Μετά την περίοδο αυτή δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την επιστροφή του ποσού ή την αντικατάσταση της παραγγελίας.

V. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΣΩΝ

Έχετε 14 ημέρες από την παραλαβή της παραγγελίας για να επιστρέψετε το προϊόν στη LADY’S HAND.

Θα πρέπει να ακολουθήσετε αυτές τις συνθήκες για να μπορέσει η LADY’S HAND να προχωρήσει τη διαδικασία για την αντικατάσταση των προϊόντων ή επιστροφή της αξίας τους:

 • να ειδοποιήσετε τη LADY’S HAND μέσω της φόρμας επικοινωνίας στην ιστοσελίδα office@ladyshand.com με τίτλο "Ακύρωση παραγγελίας" / "Επιστροφή προϊόντος", αναφέροντας τον αριθμό παραγγελίας και ποιο προϊόν θέλετε να ακυρώσετε / επιστρέψετε
 • να περιμένετε επιβεβαίωση από τη LADY’S HAND πως η ακύρωση / επιστροφή μπορεί να γίνει ομαλά.
 • με μια εξουσιοδοτημένη εταιρεία ταχυμεταφορών να επιστρέψετε τα αγαθά της LADY’S HAND στη διεύθυνση που αναφέρεται στο τμήμα «Επικοινωνία» μαζί με το φορτωτικό, το τιμολόγιο ή/και την απόδειξη παραλαβής (που λαμβάνονται με τη παραγγελία), αν έχετε λάβει τέτοιες συμπληρωμένο έντυπο άρνησης / επιστροφής.
1. Τα επιστρεφόμενα προϊόντα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις μας για την επιστροφή:
 • Τα επιστρεφόμενα προϊόντα σας θα πρέπει να έχουν φτάσει στα γραφεία μας το αργότερο 14 ημέρες μετά την παραλαβή της παραγγελίας από εσάς. Μετά από αυτή την περίοδο δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι η LADY’S HAND θα δεχτεί την παραγγελία και θα επιστρέψει τα χρήματα σας.
 • Σας συνιστούμε εάν θέλετε να επιστρέψετε μια παραγγελία να το κάνετε το αργότερο την έβδομη ημέρα από την παραλαβή της για να βεβαιωθείτε ότι έχει φτάσει σε εμάς το αργότερο την 14η ημέρα.
 • Παρακαλώ σημειώστε ότι δεχόμαστε επιστροφή προϊόντων μόνο εάν αποστέλλονται από την ίδια χώρα στην οποία στάλθηκαν. Εάν επιστρέφετε ένα προϊόν από μια χώρα διαφορετική από τη χώρα στην οποία το παραλάβατε, μπορεί να χρειαστεί να πληρώσετε πρόσθετους εισαγωγικούς δασμούς.
 • Ενθαρρύνουμε όλους τους πελάτες να ελέγχουν σχολαστικά τα προϊόντα κατά την παραλαβή, πριν να αφαιρέσουν τις συνημμένες ετικέτες και προτού να απορρίψουν την αρχική συσκευασία τους.
 • Τα προϊόντα πρέπει να επιστραφούν ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ, ΑΦΘΑΡΤΑ ΚΑΙ ΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΑ, με τις αρχικές ετικέτες τους και στην αρχικά κουτιά τους, και την επιστροφή τους πρέπει να είναι σε συσκευασία μεταφοράς για να αποφευχθεί η βλάβη στο κιβώτιο
 • Εάν δεν πληρούνται οι όροι που αναφέρονται παραπάνω, θα θεωρηθεί ότι τα επιστρεφόμενα προϊόντα δεν πληρούν τις προϋποθέσεις μας για την επιστροφή. Η αποστολή με επιστρεφόμενα προϊόντα που περιέχει κατεστραμμένη συσκευασία ή λόγω ακατάλληλης συσκευασίας έχει υποστεί ζημιά κατά τη μεταφορά, θα πρέπει να επιστραφεί για λογαριασμό σας. Εάν αρνηθείτε την αποδοχή της αποστολής, η LADY’S HAND δεν είναι υποχρεωμένη να το ξαναστείλει. Η αποστολή θα κρατηθεί από τη LADY’S HAND εντός 30 ημερολογιακών ημερών. Σε αυτή την περίοδο έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τα επιστρεφόμενα εμπορεύματα μόνο αν πληρώσετε και οργανώσετε τη μεταφορά.
 • Το κόστος των υπηρεσιών ταχυμεταφοράς σε όλες τις κατευθύνσεις είναι σε βάρος σας και δεν επιστρέφεται, εκτός από την περίπτωση κατασκευαστικού ελαττώματος.
 • Η LADY’S HAND δεν δεσμεύεται να κάνει αποστολές από το γραφείο της εταιρείας ταχυμεταφορών.
 • Κατά την επιστροφή προϊόντων η LADY’S HAND ανακτά μόνο την αξία των προϊόντων, χωρίς το κόστος της αποστολής πίσω.
2. Επιστροφή και αποκατάσταση εξατομικευμένων προϊόντων.

Λόγω της φύσης των εξατομικευμένων προϊόντων η LADY'S HAND θα αποδεχθεί την επιστροφή μόνο εάν δεν εκτελέστηκαν σωστά ή καταστράφηκαν κατά τη μεταφορά, κατά την κρίση της.

3. Επιστροφή και ανάκτηση.

Μόλις το επιστρεφόμενο προϊόν παραλαμβάνεται από τη LADY’S HAND και βεβαιωθούμε στη αρχική του εμφάνιση, τη συσκευασία και την ποιότητα, θα προσφέρουμε την αντικατάσταση του προϊόντος ή την επιστροφή της αξίας του με τραπεζικό έμβασμα εντός 14 εργάσιμων ημερών.

4. Μεγάλες ποσότητες.

Αν θέλετε να αγοράσετε μια μεγαλύτερη ποσότητα των προϊόντων, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην φόρμα επικοινωνίας στην ιστοσελίδα ή office@ladyshand.com, για να διαπραγματεύσουμε τους καλύτερους όρους.

VI. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η LADY’S HAND δεν μοιράζονται τις πληροφορίες για τους πελάτες τους (συμπεριλαμβανομένων ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και τα κινητά τηλέφωνα) πέρα από την οικογένεια των εταιρειών της LADY’S HAND, εκτός εάν αυτό απαιτείται για να σας παρέχουμε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας. Κατόπιν αιτήματος σας, μπορούμε να αποκαλύψουμε τις πληροφορίες όταν μας εξουσιοδοτείτε να το κάνουμε, προκειμένου να σας αναγνωρίσουμε ή να επικοινωνήσουμε μαζί σας, για να προστατεύσουμε τα δικαιώματά σας ή τα δικαιώματα της LADY’S HAND, ή όπως απαιτείται και όπως επιτρέπεται από το νόμο.

1. Πώς χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας.

Χρησιμοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες που έχουμε εμείς και οι πάροχοι υπηρεσιών μας συλλέγουν από εσάς μόνο για τις ανάγκες της επιχείρησης μας μαζί σας. Μπορούμε να συλλέξουμε και να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας για να προσφέρουμε ή να παρέχουμε άλλα προϊόντα και υπηρεσίες για την επεξεργασία των αιτήσεων για την ένταξη, ή με άλλα λόγια να διαχειριστούμε τη συμμετοχή σας στα προγράμματά μας, να απαντήσουμε στα σχόλια, ερωτήσεις ή παράπονα σας, να μετράμε το επίπεδο ικανοποίησης σας με τα προγράμματα ή τις υπηρεσίες μας, να προσαρμόζουμε την εμπειρία σας και αν μας ζητήσετε, μπορούμε να σας στέλνουμε μηνύματα μάρκετινγκ και άλλες πληροφορίες που θα επιλέξετε να λαμβάνετε σε σχέση τα προϊόντα μας, τις υπηρεσίες, την εμπορία ή ειδικές εκδηλώσεις. Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία ακόμα και για τις καθημερινές ανάγκες της επιχείρησής μας, τα οποία περιλαμβάνουν τη βελτίωση των υπηρεσιών, τις πληρωμές, την ανάλυση, τη λειτουργία, την ανίχνευση απάτης και την πρόληψη αυτών των εκθέσεων, καθώς και την τήρηση αρχείων και την τήρηση των νομικών διατάξεων.

2. Τροποποίηση της πολιτικής.

Αυτή η πολιτική για την προστασία των προσωπικών δεδομένων ανακαλεί την προηγούμενη ειδοποίηση που λάβατε σε σχέση με τις πρακτικές πληροφορίες μας. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε αυτές τις πολιτικές και να εφαρμόσουμε τις αλλαγές σε σχέση με τις πολιτικές σε σχέση με πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι στιγμής στο βαθμό που δεν απαγορεύεται από το νόμο. Εάν υπάρχουν οποιεσδήποτε σημαντικές αλλαγές σε αυτές τις πολιτικές ή πρακτικές πληροφορίες μας αλλάξουν στο μέλλον, θα σας ενημερώσουμε με τη δημοσίευση στην ιστοσελίδα μας.

VII. ΑΛΛΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Ηθικές πολιτικές.

Όλα τα προϊόντα μας παρασκευάζονται και συσκευάζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και, αν κατέχουμε αυτές τις πληροφορίες, δεν θα επιτρέψουμε ποτέ την εμπορία των προϊόντων στην ιστοσελίδα μας, εάν τα προϊόντα αυτά προέρχονται από χώρες που παραβιάζουν τους κανόνες και την εθιμοτυπία της αγοράς εργασίας στο έδαφός του, όπως: ελάχιστο όριο ηλικίας για την παροχή εργασίας, την ελεύθερη επιλογή της απασχόλησης, την υγεία και την ασφάλεια, την ελευθερία συνεταιρισμού και του δικαιώματος συλλογικών διαπραγματεύσεων, απαγόρευση της διάκρισης, αγενής ή απάνθρωπη μεταχείριση, περιορισμό του χρόνου εργασίας, ελάχιστο μηνιαίο μισθός και συνθήκες εργασίας.

2. Εφαρμοστέο δίκαιο.

Τυχόν διαφορές σε σχέση με τους παρόντες Όρους θα ερμηνεύεται και θα αποφασισθούν σύμφωνα με τους κανονισμούς της βουλγαρικής νομοθεσίας. Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοράς σε σχέση με την παρούσα Συμφωνία ή που σχετίζονται με αυτή θα επιλυθούν από το αρμόδιο Δικαστήριο της Βουλγαρίας.

3. Ανωτέρα βία (περιστάσεις πέρααπό τον έλεγχό μας).

Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι σε περίπτωση αποτυχίας ή καθυστέρηση στην εκπλήρωση οποιωνδήποτε από τις υποχρεώσεις μας, εάν η αδυναμία ή η καθυστέρηση οφείλεται σε ανυπέρβλητα δυνάμεις ή περιστάσεις που εκφεύγουν από τον έλεγχό μας (όπως: πόλεμος, τρομοκρατικές επιθέσεις, εμπάργκο, ταραχές, απεργίες, διακρατικές εμπορικές διαφορές, πυρκαγιές, πλημμύρες, σεισμούς και οποιεσδήποτε άλλες φυσικές καταστροφές, ατυχήματα, δυσμενείς καιρικές συνθήκες, διακοπή της μεταφοράς, εμπάργκο, το κλείσιμο των συνόρων ή παρόμοια κυβερνητικών και διακυβερνητικών μέτρα ή αποτυχία στην κυβέρνηση ή ιδιωτικών τηλεπικοινωνιακών και δίκτυα μεταφορών).

Εάν ένα τέτοιο γεγονός γίνεται και επηρεάσει την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας προς εσάς:

(ι) θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατόν πιο γρήγορα, ανάλογα με τις περιστάσεις, για να σας προειδοποιήσουμε, και

(ιι) οι υποχρεώσεις μας προς εσάς, θα πρέπει να ανασταλούν για περίοδο που διαρκεί η ανωτέρα βία.

Όπου τα γεγονότα επηρεάζουν την παράδοση των προϊόντων σε εσάς, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να κανονίσουμε μια νέα παράδοση για την περίοδο μετά τη λήξη του γεγονότος ανωτέρας βίας.

4. Πρόσθετες πληροφορίες.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων μας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο office@ladyshand.com

Τα παραδείγματα που περιέχονται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι για λόγους απεικόνισης μόνο και δεν προτίθενται να είναι εξαντλητικά.

Ημερομηνία τελευταίας ανανέωσης 01.03.2016

Επάνω
free-shipping
Δωρεάν αποστολή
στις παραγγελίες πάνω από €60.00
free-shipping
Εύκολη επιστροφή
εντός 60 ημερών από την παράδοση
free-shipping
Ασφαλής πληρωμήt
που παρέχεται από το PayPal / Stripe
free-shipping
Κατασκευάζεται στην ΕΕ